Ilmoittautumisen muuttaminen ja peruminen

Osallistujalla on oikeus perua ja muuttaa osallistumistietojaan 27.4. asti omatoimisesti Kuksassa.

Ennen 24.4. tehdyissä peruutuksissa osallistujalle ei tule kuluja. 27.4. jälkeen tehdyistä peruutuksissa osallistujan tulee maksaa leirimaksu kokonaan, mutta hänellä on mahdollisuus myydä paikkansa suoraan jollekulle toiselle leiriläiselle ennen leirin alkua. Erityisruokavalioita emme tällöin pysty huomioimaan.  

Poikkeustapaukset peruutusehdoissa 9.6.2021 asti

Kesätyötakuu tarkoittaa osallistujan oikeutta leiriosallistumisen perumiseen niille, joiden kesätyö osuu leirin päälle. Osallistumisen perumisen tarvitaan todistus työnantajalta. Todistus toimitetaan Kymenlaakson Partiopiirin toimistolle Anne Heilalalle 9.6. mennessä.

Sairaus- ja tapaturmatapaukset

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä ja toissijaisesti partiovakuutuksesta. Näissä tapauksissa ole suoraan yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Tämä koskee sekä leirin aikaista että ennen leiriä tapahtuvaa sairastumista.

Jos vallitsevasta koronatilanteesta johtuen viranomainen määrää osallistujan karanteeniin leirin ajaksi, toimi seuraavalla tavalla. Yritä saada joku tilallesi osallistumaan leirille, saman osallistumisvaihtoehdon sisällä. Esimerkiksi, jos osallistuja on ilmoittautunut pitkälle leirille, osallistuu tilalle tuleva myös pitkälle leirille. Jos tämä ei onnistu, ota mahdollisimman pian yhteys piiritoimistoon (Anne Heilala, kymi@partio.fi).

Leirin keskeytyminen muussa kuin sairastapauksissa

Leirin keskeytyminen on tilanne, jossa osallistuja joutuu poistumaan leiritä ennalta suunnittelemattomana ajankohtana omasta, lääkärin tai leiriorganisaation päätöksestä johtuen.

Keskeytykselle voi olla monta erilaista syytä, kuten esimerkiksi henkilökohtaiset syyt, epäasiallinen käytös, päihteiden hallussapito tai käyttäminen sekä muu leirin sääntöjen vastainen toiminta. Kyseisissä tapauksissa osallistuja organisoi ja kustantaa poistumisensa leiriltä itse tai yhdessä huoltajansa kanssa.

Alaikäisen leiriläisen kohdalla asiasta ilmoitetaan aina huoltajalle.

Edellä kuvatuissa ja muissa näitä vastaavissa tapauksissa leirimaksua ei palauteta.

Koronavirus ja Covid19-pandemia

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, Kymenlaakson Partiopiiri Ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus (i) muuttaa tapahtumaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa) sekä (ii) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, partiopiirillä on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä palvelumaksulla sekä sillä osuudella, joka on jo tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.

Peruutusturva

Kuohulla on vallitsevan tilanteen vuoksi otettu käyttöön perumisturva. Tilanteessa, jossa leiri joudutaan kaikista tehdyistä varotoimista huolimatta perumaan, sovelletaan portaittaista perumisturvaa.
Tällöin ajankohta, jolloin peruminen tehdään, vaikuttaa osallistujan omavastuun suuruuteen.

Jos leiri perutaan toukokuussa, omavastuu on 25€
Jos leiri perutaan kesäkuussa, omavastuu on 50€
Jos leiri perutaan heinäkuussa, omavastuu on 75€

Kyseiset summat perustuvat siihen, mitä lähemmäksi leiriä menemme sitä enemmän hankintoja on tehtynä.